Zásady ochrany osobních údajů

Společnost CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČ: 243 17 489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 196098, shromažďuje, zpracovává, uchovává a používá určité druhy informací o návštěvnících našich webových stránek a obchodech, našich zákaznících, včetně jejich zákonných zástupců (pokud jsou), potenciální zákazníci, účastníci našich soutěží, losování cen, propagace, průzkumy nebo akce a osoby, které žádají o informace o našich produktech a službách. Tato zásada stanoví, jaké informace shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a jak je používáme. Používáním našich webových stránek nebo poskytováním informací o vás vyjadřujete souhlas se shromažďováním, zpracováním, uchováním, sdílením a přenosem těchto informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Pro jaké účely shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a používáme vaše osobní a další informace o vás?

V souladu s oddílem 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veškeré informace o vás, které máme, jsou shromažďovány, zpracovávány, uchovávány a používány výhradně pro jeden nebo více následujících účelů:

  • poskytovat motocykly, výrobky a služby, které jste si objednali nebo požadovali, zpracovávat a plnit vaše objednávky a vykonávat v souladu s našimi smluvními nebo zákonnými právy a povinnostmi, včetně záruk a garancí, fakturace a přepravy;
  • poskytovat požadované informace nebo nabídky a odpovídat na dotazy;
  • zkontrolovat a kvalifikovat vás k financování, pokud máte zájem,
  • zlepšovat kvalitu našich webových stránek

pro reklamu a pro poskytování a aktualizaci zpráv a informací o našich produktech, službách, soutěžích, losováních cen a propagačních akcích (pokud jste nám neřekli, že takové marketingové zprávy nechcete dostávat) a příležitostně pro průzkumy, analýzy a průzkum trhu.

 

Odkud získáváme informace o vás?

Můžete nám poskytnout své osobní a další informace přímo o nás nebo je můžeme shromáždit, když nás přímo kontaktujete, obvykle prostřednictvím našich webových stránek, když zadáte objednávku, provedete poptávku, kontaktujete nás s dotazem nebo znepokojením, zúčastníte se soutěž, propagace, průzkum nebo událost nebo navštivte náš obchod. Můžeme také dostávat informace od jiných autorizovaných prodejců Indian Motorcycle, Indian Motorcycle a jeho dceřiných a přidružených subjektů, vybraných obchodních partnerů a příležitostně od jiných třetích stran a můžeme tyto informace kombinovat s informacemi, které již o vás máme.

Věříme, že veškeré informace o vás, včetně vašich osobních údajů, jsou přesné a pravdivé a že jste si vědomi svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. 

 

Jaké informace o vás shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a používáme?

Můžeme shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a používat informace obsahující vaše jméno a kontaktní údaje, IP adresu, pohlaví, narozeniny, osobní zájmy a další informace, které nám dobrovolně poskytnete, objednávky a historii. Můžeme také shromažďovat informace o vašem používání těchto webových stránek, demografické a geografické informace, vaše zájmy a preference týkající se produktů a služeb a také marketingové preference.

Prohlašujeme, že vaše osobní a další informace shromažďujeme v rozsahu nezbytném k dosažení pouze stanoveného účelu a ke zpracování v souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

 

Přenášíme informace mezinárodně?

Některé třetí strany, s nimiž sdílíme vaše osobní a další informace o vás a které jim poskytujeme, se nacházejí mimo Evropskou unii v zemích, které neposkytují stejnou úroveň ochrany jako v naší zemi. Přijali jsme však ochranná opatření k ochraně takto přenesených informací, abychom zachovali úroveň ochrany.

 

S kým sdílíme vaše osobní a další informace o vás a komu je poskytujeme?

Můžeme sdílet a poskytovat vaše osobní a další informace o vás, které jste použili:

  • poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby v našem zastoupení, například většina poskytovatelů IT a poštovní služby;
  • našim obchodním partnerům, například marketingovým agenturám nebo jiným stranám, pokud se zaregistrujete pro jejich služby. Můžeme také sdílet vaše osobní a další informace o vás s třetími stranami, včetně donucovacích orgánů a soudů, pro právní nebo regulační účely, pokud prodáváme naše podnikání nebo za účelem předcházení podvodům.

Kromě našich zaměstnanců, také zaměstnanci subjektů, které sdílíme vaše osobní a další informace o vás, nebo s jinými osobami zpracovávajícími vaše osobní a další informace o vás, musí zachovávat důvěrnost osobních údajů i po ukončení pracovního poměru nebo podobného vztahu.

 

Soubory cookie a sledovací technologie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie k poskytování reklamy na míru a k analýze trendů, správě stránek, sledování pohybu uživatelů a shromažďování širších demografických a geografických informací. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Jsou široce používány za účelem zajištění fungování nebo zefektivnění fungování webových stránek a také za účelem poskytování informací vlastníkům stránek. Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout úpravou nastavení prohlížeče. Pokud však soubory cookie zakážete, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Další informace o souborech cookie, včetně informací o tom, jaké soubory cookie byly umístěny a jak je spravovat a mazat, naleznete na adrese: www.allaboutcookies.org.

Přístupem na naše webové stránky a jejich používáním vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookie na svých zařízeních a s přístupem k těmto souborům cookie nebo technologii.

 

Odkazy třetích stran

Tento web může obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za bezpečnost nebo soukromí jakýchkoli informací shromážděných těmito weby. Doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů vztahující se k webovým serverům třetích stran a zjistili, jak shromažďují, zpracovávají a používají informace o vás.

 

Děti

Vědomě neshromažďujeme, nezpracováváme, neuchováváme a nepoužíváme žádné osobní nebo jiné informace od dětí mladších osmnácti let bez souhlasu rodičů, pokud to nepovoluje zákon. Pokud máte méně než 18 let, neposkytujte nám informace o vás, pokud vám to váš rodič nebo opatrovník nedovolil. 

 

Jak můžete získat přístup k informacím, které o vás máme?

Pokud chcete dostávat podrobnosti o informacích, které o vás máme, pokud se vaše informace změní, nebo si myslíte, že tyto informace jsou nesprávné nebo neúplné, již nechcete dostávat propagační komunikace a marketingové zprávy nebo jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na:

CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, Česká republika, promo@indianridersfest.eu

Pokud si nepřejete, aby vaše osobní a jiné informace o vás byly zaznamenány ve smyslu těchto zásad ochrany osobních údajů, dejte nám prosím písemně vědět, že s takovým zpracováním a zaznamenáním osobních údajů nesouhlasíte a v souladu s oddílem 5 zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, musíme odstranit vaše osobní a další informace o vás z naší databáze i z databáze osob, s nimiž jsme sdíleli vaše osobní údaje nebo které jsme poskytli s vašimi osobními a dalšími informacemi o vás. Pokud tak neučiníme navzdory vaší písemné žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Můžeme změnit a aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely jakékoli změny ve způsobu, jakým zpracováváme informace o vás. V tomto případě zveřejníme na našem webu revidované zásady ochrany osobních údajů.

Aktualizace 1. září 2023